شما کدام نوع از بازی ها را می پسندید ؟
(24.62%) 65
اکشن
(13.63%) 36
استراتژیک
(9.090%) 24
فکری
(14.01%) 37
کودکانه
(3.787%) 10
ماجراجویی
(34.84%) 92
اسپرت

تعداد شرکت کنندگان : 264